Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Artūras Raila

Annoniem
°1962
Leeft in Vilnius, LT
Geboren in Rainaičiai , LT

Kort na zijn opleiding tot beeldhouwer kiest Artūras Raila (°1962) voor een inhoudelijke wending in zijn kunst.  Raila maakt sinds het midden van de jaren negentig subversieve werken in verschillende media, die tot nadenkenken stemmen. Zijn werk maakt gebruik van video, fotografie, tekst en performances die plaats vinden binnen en buiten kunstinstellingen. Raila woont en werkt in Vilnius, waar hij fotografie doceert aan de kunstacademie. 

Raila’s intelligente, niet-academische benadering van institutionele kritiek en discoursanalyse laat hem toe om de onderstromen van de hedendaagse samenleving, zowel in Litouwen als elders, op een doeltreffende manier bloot te leggen. Vaak tonen of simuleren zijn werken hoe ‘gewone mensen’ tegenover hun wereld, hun samenleving en hun geschiedenis staan. Raila werkt hiervoor op een transparante wijze nauw samen met sociale doelgroepen en subculturen. Op die manier wordt de kritische toon van de werken tegelijk verzacht en verder aangescherpt. Raila integreert de inbreng van deze mensen in scripts voor nieuwe werken, maar laat steeds ruimte voor het onverwachtse.