Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Donna Kukama

2014 standard bank young artist for performance art donna kukama. pic timmy henny 28 2
°1981
Geboren in , ZA
Leeft in Johannesburg, ZA

Donna Kukama (°1981) gebruikt performance om de bewegingen, spanningen en emoties van de hedendaagse samenleving uit te drukken. Om de samenleving te diagnosticeren en misschien zelfs te genezen zouden we kunnen zeggen, mocht dat niet opnieuw zo'n stereotypische verklaring over Zuid-Afrika zijn. Kukama’s eigen land is haar belangrijkste terrein, hoewel ze ook elders in het Afrikaanse continent en in Europa werkzaam is. Ze treedt op in ‘echte’ ruimtes met ‘echte’ mensen, maar ze introduceert een betekenisvolle precisering: “De helft van de tijd zijn het echte ruimtes en echte mensen, en de andere helft bevinden ze zich ergens denkbeeldig in het verleden of in de toekomst.

In zijn meest doeltreffende vorm creëert Kukama's kunst tekens met een krachtig iconisch karakter en een even krachtige openheid voor sociaal-politieke interpretatie. Ze probeert solidariteit en ongebondenheid te combineren. Haar werken zijn niet alleen zinvol als commentaar op de verwachtingen en frustraties van mensen ten opzichte van de maatschappelijke realiteit, maar ook als een reactie op het kader waarin ze heeft gekozen te werken: kunstgeschiedenis in zijn ‘universele’ westers-gedomineerde vorm. (AK)